Häälikust sõnani

Ideede kogumik „Mis on tähed? “


Käesolev ideede kogumik  „Mis on tähed? “ On koostatud 3-5 aastastele lastele äratamaks huvi tähtede ja häälikute vastu. Lapsega tegelev täiskasvanu leiab  erinevaid võimalusi/ideid kuidas motiveerida last õppima tähti kasutades erinevaid ülesandeid. Ülesannetes leidub harjutusi taju, mälu, tähelepanu ja käeoskuse arendamiseks:  värvimine, järele joonistamine,  ühendamine jm. Eesmärgid: Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute…

Lapse koolivalmidus liit- ning ühevanuste rühmas


Lähtudes hariduse tänapäevasest paradigmast, on väga vajalik pidada silmas lapse, vanema ja õpetaja võimalust õpi- ja kasvukeskkonda valida. Kui siia lisada ka praegune demograafiline ja majanduslik olukord, peab tõdema, et liitrühm on meie lasteasutustes omandamas kindlat kohta. Lasteaiarühmade komplekteerimisel on lasteaedade juhatajad sageli dilemma ees, kas moodustada juurde mõni liitrühm (2–7-aastastele) ning võtta sinna muidu…

Paindlik lähenemine perede toetamisele


Järgnevas artiklis on välja toodud arvamused, mis puudutavad lasteaiarühmi, kus viibivad eri vanuses lapsed.  Koolieelse lasteasutuse seaduse­muudatus annab võimaluse komplekteerida lasteaiarühmi ka eri vanuses lastest. Pärje Ülavere, Tallinna alushariduse juhtide ühenduse esimees: „Paindlik lähenemine eelkooliealiste lastega perede vajadustele on levinud kogu Euroopas, eriti Põhja­maades. Näiteks peetakse heaks, kui ühe pere lapsed saavad käia samas lasteaias…

PEAASI, ET LAPS OLEKS RÕÕMUS


Järgnevas artiklis jagab Marika Arens oma kogemus ja vaateid, mida ta on pidanud tähtsaks  töötades liitrühmas õpetajana.  Marika Arens ei sea eesmärgiks palju ju ruttu selgeks õpetada. „Lapsele peab andma ülesande, millega ta hakkama saab, siis tunneb ta oma tegevusest rõõmu ja kogeb eduelamust.  Milleks kiirustada, kui kogu elu on veel ees. Teadmised tulevad mängides,…

Suhete ja enesehinnangu kujunemine liitrühmas


Laste vanemad suhtuvad tihti liitrühmadesse skeptiliselt. Nooremate emad – isad kardavad, et vanemad lapsed kiusavad väiksemaid, koolieelikute vanemad muretsevad, et nooremate eest hoolitsemise kõrval pööratakse õppimisele vähe tähelepanu ja laps ei saa kooliküpseks. Koolivalmidusel on paraku mitu tahku ja sotsiaalne küpsus, enesekindlus ja adekvaatne enesehinnang kuuluvad vaieldamatult nende hulka. Sotsiaalsete oskuste omandamine on just liitrühmas…