Tutvumine loodusega


Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil Kelle lapsed need on? Eesmärk. Kinnistada laste teadmisi koduloomadest, nende järglastest, häälitsustest, kujundada oskust seostada loomalaste kujutisi pildil olevate täiskasvanud loomadega. Vahendid. Tahvel, loomade ja nende järglaste pildid: lehm vasikaga, koer kutsikaga, siga põrsastega, kass poegadega. Mängu käik. Õpetaja annab lastele esemepildid loomalaste kujutistega. Seejärel paneb õpetaja tahvlile…

Looduse mõju lapse kasvatamisele ja arenemisele


Looduse mõju lapse kasvatamisele ja arenemisele Toetudes pedagoog Johannes Käisile (2004) võib öelda, et parim vahend ja keskkond lapse arenguks on loodus. Looduse tundmine ja tema elu mõistmine kujundab lapses hoolivat suhtumist ümbritsevasse maailma. Loodussuhetesse on ühendatud sotsiaalsed ja kõlbelised väärtused, emotsionaalne ja kognitiivne suhe ning intellektuaalsed ja esteetilised tunded. Lapsevanemad aitavad kaasa oma hoiakute…