MEIST


Meist jelena madisson 1

Huvi OÜ tekkelugu on tuult tiibadesse saanud 2008 a alustatud kodulehe pidamisest, mille eesmärk oli jagada lisateadmisi erinevatel teemadel  (lugema õppimise meetodid, kooliks ettevalmistumine, eakohased mängud, didaktilised õppemängud jne)

Peame oluliseks väikelapseiga, mis on erakordselt tähtis iga lapse arengus, mil pannakse alus lapse edaspidistele õnnestumistele nii õpingutes kui ka töös. Koosveedetud aeg aitab last lähemalt tundma õppida ja tema arengut edaspidi suunata. Mäng on koolieelses eas lapse põhitegevuseks. Peamine väärtus seisneb selles, et ta toetab õppimist ning loob lastes soovi, motiivi mängida ja koos sellega ka õppida.

Toome teieni erinevaid teadmisi ja oskusi, millest kujunevad täiskasvanu eesmärgipärased tegevused, mis aitavad lapsel osa saada erinevatest teadmistest. Planeeritud tegevused viivad samm-sammult kergemalt ülesandelt raskemale. Iga laps on isiksus oma tugevate ja nõrkade külgedega. Toetades ja innustades väikelast, pannakse alus sellele, milliseks kujunevad tema huvid ja võimed edaspidi.

 Ma kuulan ja ma unustan.

Ma näen ja ma mäletan.

Ma teen ja ma oskan.

Hiina vanasõna