NÕUSTAMINE


Lapse lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine

_MG_9391.jpg

Pakun kooliks ettevalmistavat individuaalõpet, mis on mõeldud peamiselt 5-8 aastastele kodustele, koolipikendusega, lasteaia ja algklasside lastele.

  • Suulise väljendusoskuse arendamine

Ettelugemise kuulamine ja jälgimine. Vestlemine etteloetud muinasjutu või jutukese teemal. Lausete moodustamine pildil antud sõnade või küsimuste põhjal. Jutukese koostamine pildi või pildiseeria põhjal, jutukesele  alguse  või  lõpu  leidmine.

  • Lugemisoskuse õpetamine ja arendamine

Häälikud, nende kuulamine ja kuulmine. Häälikute asukoha ja järjekorra määramine sõnas. Tähestik. Sõnade  kokkulugemine. Sõnahaaval lause lugemine.

  • Kirjatehnika õpetamine ja arendamine

Kirjutusvahendi õige hoid. Paberilehe ja vihiku asend laual.
Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete kirjutamine. Töölehtede täitmine.

  • Lastevanemate nõustamine

Eratunnid kestavad 45-60 min, õpetaja kodus, eramajas Kostiveres. Hind kokkuleppel.

Õpikeskkond on lapsekeskne, mänguline  ja eelkõige arvestan lapse individuaalset arengut.

Jelena Sepp

Telef 55 93 82 33

Lisa info/registreerimine: lugemishuvi@gmail.com