Käelaba ja sõrmede motoorika arendamine


Käelaba ja sõrmede motoorika arendamine Uju, kala! Eesmärk. Õpetada tegema käteliigutusi täiskasvanu matkimise järgi, arendada tähelepanu. Mängu käik. Õpetaja räägib: „Teil on julged ja osavad käed, nad oskavad väga palju teha.” Ta paneb peopesad kokku, paneb need enda ette lauale ja liigutab käsi kord vasakule, kord paremale poole. Samal ajal seletab ta: „Vaadake minu käsi.…

Sobitamistegevuste arendamine (Peenmotorika)


Sobitamistegevuste arendamine Didaktilised mängud käe ja sõrmede peenmotoorika arendamiseks Jaga kuulid laiali Eesmärk. Jätkata lastele selle õpetamist, kuidas sihipäraselt tegutseda, sobitada iga kuul oma avasse. Vahendid. Mitmevärvilised plastmassist kuulid, sisselõigetega puust tahvel, milles on 6 horisontaal- ja 4 vertikaalrida, sisselõike suurus on veidi väiksem kui kuul. Mängu käik. Õpetaja näitab lastele, kuidas tuleb kuule kätte…

Didaktilised mängud käe ja sõrmede peenmotoorika arendamiseks (Haaramine)


Didaktilised mängud käe ja sõrmede peenmotoorika arendamiseks Lapse käte motoorika areng saab alguse juba imikueas esemetega tegutsemisest. See on väga tihedalt seotud lapse füsioloogilise ja psüühilise arenguga. Esmalt kujunevad haaramisliigutused. Laps haarab voodi kohale riputatud esemeid ja hakkab pikkamööda eesmärgipäraselt tegutsema, õpib õigesti määrama eseme asukohta (suunda ja kaugust) ruumis, tegutsedes arvestama esemete suurust ja…

Väikelapse arendamine käelise tegevuse kaudu


Käelise tegevuse kaudu arenevad lapse tunnetuslikud ja loomingu­lised võimed ning ta omandab hulga vajalikke oskusi. Olen pika tööaja jooksul märganud, et täiskasvanud ei oska väärtustada sõimeealiste laste kunstiloomingut, sest nad ei leia piltidelt tuttavaid objekte. Eriti kahju on kuulda noorte emade-isade hinnangut lapse pildi kohta: “No mida sa siia sodinud oled!” Enamasti kiidetakse heaks pilt,…

Füüsiline areng


Järgnevas peatükis antakse ülevaate järgmisest arengu osast: lapse motoorika ja peenmotoorika areng. Esimesel eluaastal toimuv areng on seotud oskusliku kontrolli saavutamisega keha üle ehk motoorika arenguga. Iga oskuse valdamine viib edasi keeruliste ja raskemate ülesannete omandamisele. Suur osa imiku arengust on seotud oma keha valdama õppimisega. 12. elukuuks astub enamik lastest oma esimesi samme (Butterworth…