Tegevuste õppimine ettenäitamise ja näidise järgi


Tegevuste õppimine ettenäitamise ja näidise järgi Sotsiaalset arengut suunavad mängud ja harjutused Sotsiaalse kogemuse omandamise oluliseks meetodiks on tegutsemine näidise järgi, kuid see erineb matkimisest põhimõtteliselt, kuna näidise järgi tegutseda on lapsele tunduvalt raskem kui matkida. Täiskasvanu loob näidise, kuid laps ei näe tegevuse või asja loomisprotsessi, vaid tulemust. Näiteks kui täiskasvanu tõstab lapse ees…

Matkimise arendamine


Matkimise arendamine Sotsiaalset arengut suunavad mängud ja harjutused   Matkimine on peamisi viise omandada sotsiaalset kogemust. Matkimise abil omandab laps igapäevaelu kogemusi ja kõnet. Matkimine ei kujune lapsel kohe, iseenesest, vaid seda peab täiskasvanu teadlikult suunama. Matkida tähendab korrata täiskasvanu liigutusi või esemetega tegutsemist. Täiskasvanu näitab lapsele, mida teha, ja laps kordab tegevust. Sellepärast nimetatakse…

Tähelepanu arendamine


Tähelepanu arendamine Sotsiaalset arengut suunavad mängud ja harjutused Kui tähelepanu ei ole piisav, ei õpi laps täiskasvanut matkima, näidise järgi tegutsema ega sõnalist korraldust täitma. Sellepärast on algusest peale tingimata vaja kasutada tähelepanu arendavaid mänge ja harjutusi nende mängude kõrval, mis õpetavad saavutama emotsionaalset kontakti täiskasvanuga ja jäljendama, täitma suulisi korraldusi või tegutsema näidise järgi.…

Ettekujutuse loomine endast ja teistest


Ettekujutuse loomine endast ja teistest Sotsiaalset arengut suunavad mängud ja harjutused Selleteemaliste mängude eesmärk on aidata lapsel endast ettekujutust luua, õpetada ennast positiivselt hindama, arendada täiskasvanute ja eakaaslastega koostegutsemise oskusi, kujundada adekvaatset pilti ümbritsevatest esemetest ja nähtustest, kasvatada heatahtlikku hoiakut elusa ja eluta looduse vastu. Mängude põhisisu on sotsiaalse kogemuse saamine ja kinnistamine. Täiskasvanutega koostegutsemise…

Sotsiaalset arengut suunavad mängud ja harjutused


Käekesed Eesmärk. Täiskasvanuga emotsionaalse kontakti loomine. Mängu käik. Mängitakse kas ühe või mitme lapsega. Täiskasvanu paneb lapse enda ette istuma, võtab tema käed oma kätte ja lapse käsi rütmiliselt kokku lüües ütleb: „Kus on, kus on meie käed? Siin on, siin on meie käed.” Korratakse 2–3 korda. Tule siia Eesmärk. Täiskasvanuga emotsionaalse kontakti loomine. Mängu…

Lasteaialaste sotsiaalset kompetentsust mõjutavad tegurid


Praeguses ühiskonnas on suur tähtsus suhetega seonduvatel teadmistel ja oskustel, sest need mõjutavad oluliselt laste toimetulekut koolis. Väär on ettekujutus, et kõik kooli tulevad lapsed on eakohaselt sotsiaalselt arenenud. Arvatakse, et inimene areneb sotsiaalselt iseeneslikult. Kahjuks leidub suur hulk koolilapsi, eriti poisse, kellel on puudulike sotsiaalsete oskuste tõttu suhtlemisprobleeme. See võib olla ka praeguse suure…

Emotsionaalne ja sotsiaalne areng


Lapse kasvatamine algab esimestest elupäevadest. Naeratus, hellad sõnad, puudutused, süles kandmine, rinnaga toitmine – sellest kujuneb vaevumärgatav, kuid samas nii vajalik kasvatamise vorm, mida täiskasvanud nimetavad emotsionaalseks suhtlemiseks. Muidugi on veel vara rääkida lapse omadustest, nagu ausus, julgus, headus jpm. Kuid see, mis kujuneb suhtlemisel, on väga tähtis: emotsionaalne heaolu, soojus ja hubasus uues ja…