Tagasiside


Tagasiside koolitusele „Kuidas laps raamatu lehitsejast lugejaks areneb“

Koolitus toimus Tallinna Ülikoolis 22.01.2016.a.

Teie üldhinnang lõppenud õppepäevale

Erinevad töölehekogumikud; Oli väga huvitav, sain palju praktilisi ideid; Õiged asjad on läbiviidud; Mõnus ideesüst oma teadmiste ja kogemuste värskendamiseks; Palju materjali; Palju erinevaid, lihtsaid ja põnevaid mänge; Huvitav; Sai palju huvitavaid ideid; Väga konkreetne; Väga informatiivne, samas vaba ja rahulikus tempos; Sain palju mõtteid ja infot.

Mulle pakkus enim huvi (mõni teema)

Täheõppimismängud; Lugemismängud; Mängude tutvustamine; Lugemiskeskkonna loomine ja mängud; Lugemise vastu läbi mängude huvi äratamine; Lapses lugemishuvi äratamine; Lauamängud täringutega; Mängude tutvustamine, nõuanded lugemismängude läbiviimiseks; Mängud huvitavad, ideed huvitavad;

Kuidas jäite rahule koolituse korraldusega?

Hea tempo, mõnus koolitaja; Hea oli olla; Oli hubane ja mõnus; Paras kestvusaeg, meeldiv koolitaja, paus õigel ajal; Väga hästi korraldatud;

Kuidas jäite rahule koolitajaga?

Armas inimene ja ülitubli! Kus küll see aeg leitud, et nii head materjalid tehtud; Jäin rahule; Väga meeldiv; Väga positiivne inimene, kõik oli arusaadav ja huvitav; Meeldiv, avatud, kogemusi jagav; Hästi jäin rahule; Super! Väga tubli oma ala entusiast; Väga meeldiv; Väga hea! Loob rahuliku meeleolu, paneb end kuulama, põnev; Sõbralik, hea keelekasutus; Selge ja konkreetne; Väga tore ja asjalik koolitaja; Väga rahulik ja mõnus õhkkond; Väga sümpaatne; Väga selge kõne, oma teemas tunneb kindlalt.

Muust Teie arvates olulisest

Tore, et sai vahendeid osta.  Väga vajalik ja õpetlik! Sain palju häid ideid tähe, hääliku, sõna ja lugemise õpetamiseks.  Esimeses osas osalejatele võiks tulla teada ka järgnevate koolituste kohta, et kõik etapid saaksid läbitud. Võiks tulla koolitusele järg- lauamängude mängimine


Põltsamaa Lasteaed Tõruke, 23.11.2015 “Kuidas laps raamatu vaatajast lugejaks areneb”

TAGASISIDE

Teie üldhinnang lõppenud õppepäevale

Palju uusi ideid ja erinevate raamatute pealkirju; Alati on hea saada uusi õppemänge ja võtteid. Väga vajalik ja huvitav teema. Päev oli huvitav, võiks veel pikem olla.  Hästi palju head materjali; ka poistele. Oli palju soovitusi praktiliseks tööks. Meeldetuletatud vanade ja ka uute teadmiste kasutamine oma igapäevatöös. Sain uusi teadmisi, mida töös rakendada saab. Huvitav, palju materjale tutvumiseks. Ajaliselt hästi planeeritud. Väga tore päev!

Mulle pakkus enim huvi

Lugemisnurga tegemine, uued raamatud. Mängud! Lugemismängud, raamatu soovitused. Mängulised võtted lugema õpetamisel. praktilised näited/mängud keeleõppes, lugema õppimiseks. Praktilised lugemismängud. Tähemängud, mis on suunatud eelkõige pistele. Praktiliste vahendite tutvustus, mängud, töölehed.

Kuidas jäite rahule koolitajaga?

Jäin rahule.  Mõnus, rahuliku ja meeldiva häälega koolitaja. Koolitaja meeldiv. Koolitajal kaasas palju materjale, koolitaja meeldiv. 

Teie hinnang õppekorraldusele

Hästi läbiviidud, kaasas palju erinevaid raamatuid ja materjale. Tore koolitus. Oli väga tore päev! Aitäh! Kõik oli hästi korraldatud. Tore, et näit.materjale oli. Ideid väga palju, mida saan kasutada oma töös. Teooria ja praktiline tegevus tasakaalus.


Tagasiside koolitusele „Kuidas laps raamatu lehitsejast lugejaks areneb“

Koolitus toimus Tallinna Ülikoolis 08.10.2015.a.

Teie üldhinnang lõppenud õppepäevale

Väga sisutihe, konkreetne, palju kasulikke nõuandeid, mänge. Väga põnev ja vajalik koolitus.

Piisavalt teooriat ja palju praktilisi näiteid.

Koolitus vastas ootustele.

Väga hästi õnnestunud õppepäev. Kolm tundi läks väga kiiresti, teemad olid väga head.

Praktilised tegevused, näitlikud materjalid, palju uut ja kasulikke materjale, informatsiooni, mõtted.

Suurepärane esitlus (palju näitlikke materjale). Väga loov, avatud, pühendunud õpetaja! Aitäh!

Mulle pakus enim huvi (mõni teema)

ÕPPEMÄNGUD, kuna need on erinevatele raskusastmetele, head liitrühma jaoks.

Erinevad mängud, mida lastele teha.

Mängude tutvustus – väga palju ideid sai.

Sain mõne mõtte lugemispesa täiustamiseks, mängude valik väga hea.

Õppemängud, Hääliku-ja tähemängud. Töölehed.

Tänast koolitust iseloomustab järgnev: Motivatsioonihommik!

 Teie hinnang õppekorraldusele

Kõik sujus, oli huvitav, vajalik ja möödus ruttu.

Lektor räägib praktiliselt läbi tehtud tegemistest: Väga tubli!

Sai ise kaasa mängida ja mänge proovida.