Täienduskoolituse õppekava


Täienduskoolituse õppekava nimetus: Logo

Koolituse läbiviija: Huvi OÜ

Koolitusprogrammi juht/kontaktisik: Jelena Sepp, 55938233, lugemishuvi@gmail.com

Sihtrühm: Lasteaedade koolieelsete rühmade õpetajad, lapsevanemad

Õppekavarühm: Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Koolituse toimumise asukoht: Õppetöö viiakse läbi auditooriumis või tellija ruumides.

Koolituste eesmärgid:  anda õpetajale/lapsevanemale võimalus saada uusi teadmisi ja oskusi sellest, kuidas kohandada lugemiskeskkonda lasteaias/kodus. Anda ideid ja toetada õpetajat/lapsevanemat looma lugemise õppematerjale, mis muudaksid  lugemistegevused lastele huvitavaks. Anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest. Tutvustada meetodeid ja võtteid keskkonna kohandamiseks kõnepuuetega laste õpetamisel koolieelses eas

Õppemeetodid: Loeng, grupitöö

Koolituste lühikirjeldus:

I Koolitus toimub 4 akadeemilist tundi, millest 2 akadeemilist tundi toimub auditoorne õppetöö ning järgnevad tunnid praktiline õppetegevus. Iseseisev  töö puudub.

II Koolitus toimub 6 akadeemilist tundi, millest 2 akadeemilist tundi toimub auditoorne õppetöö, järgnevad tunnid praktiline õppetegevus. Iseseisev töö puudub

III Koolitus toimub 8 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi toimub auditoorne õppetöö, järgnevad tunnid praktiline õppetegevus. Iseseisev töö puudub.

Koolituse toimumise aeg: 2016/2017. õa jooksul

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.

Õppekeel: Eesti keel

I Õppekava sisu:

I osa:

– Lugemiskeskkonna loomine ja toimimine.
– Kuidas laps raamatu lehitsejast lugejaks areneb.
– Milline on hea raama.
– Soovitused lapse lugemaõpetamisel.
– Idee: Esimene raamat, isemoodi tähestik, tähemängud.

– Lugemis- ja kirjutamisoskust arendavad mängud

II osa:

 – Erinevad lugema õppimise meetodid.
– Lugemismängud, mis toetavad lugema õppimist Häälikust sõnani.
– Soovitused lapse lugemaõpetamisel.
– Idee: Töövihik/raamat,  lugemispäevik, lugemispuu, lugemismängud.

– Lugemis- ja kirjutamisoskust arendavad mängud

Lugemiskeskkonna loomine. Lapse motiveerimine Erinevad lugema õppimise meetodid. Lugemismängud, mis toetavad lugema õppimist Häälikust sõnani. Idee: Esimene raamat, lugemispäevik, lugemispuu, lugemismängud. Soovitused lapse lugemaõpetamisel.

Koolitusel pakutakse palju praktilisi nõuandeid, kuidas luua lugemiskeskkond, kuidas meelitada lapsi lugema ja kuidas toetada nende lugemishuvi.

Õppekava läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused:

Koolituse läbinu:

 • Oskab rakendada uusi teadmisi ja oskusi sellest, kuidas kohandada lugemiskeskkonda lasteaias.
 • Loob ja tekitab lapses huvi lugemise ja kirjutamise vastu, kasutades erinevaid praktilisi tegevusi.
 • Innustada looma ja kasutama lugema õppimist õppemängude kaudu.
 • Oskab anda lapsevanemale nõu, kuidas muuta lapsele lugemaõpetamine huvitavamaks.
 • Teab ja seostab erinevaid lugema õppimise meetodeid lapse lugema ja kirjutama õpetamisel.

Nõuded koolituse lõpetamiseks: Osavõtt auditoorsest tööst ja praktilisest tegevusest 90% ulatuses.

Kavandatud tagasiside/koolituse hindamise protseduur: Koolitusel osalejad täidavad õppepäeva lõpul tagasisidelehe. Osalejate asjatundlike märkuste ja ettepanekutega arvestatakse koolituskava arendamisel ja edasistel koolitustel.

Väljund: Lõpetamisel väljastatakse tõend

Koolitaja: Jelena Sepp on Alushariduse vanemõpetaja ja lugemisnõustaja. Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja läbinud kahe aastase täiskoormusõppe alushariduse pedagoog-nõustaja erialal magistriõppes.  Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, koolitaja  ja praktik. Osales 2014. aastal Eesti Lugemisühingu metoodilise kogumiku „Soovitusi ja nippe laste lugema õpetamisel“ koostamisel. Haldab www.lugemishuvi.ee keskkonda.

II Õppekava sisu

I osa:

Koolituse sisu:

 • kõne, keel ja mõtlemine, kõne keskne roll lapse arengus ja suhtlemisel
 • lapseea enamlevinud kõnepuuded
 • keskkonna kohandamise üldised põhimõtted
 • meetodid ja võtted keskkonna kohandamiseks kõnepuuetega laste õpetamiseks

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud inimene:

 • teab lapseeas enamlevinud kõnepuuete üldisi tunnuseid ja tekkemehanisme
 • on teadlik kõnepuudega lapse suhtlemise iseärasustest ja väärtustab kõnepuuetega laste arengu toetamist

 • teab peamisi meetodeid ja võtteid keskkonna kohandamiseks

 • on praktilisi töid tehes harjutanud keskkonna kohandamist

II Õppekava sisu

Koolituse sisu:

 • kõne, keel ja mõtlemine, kõne keskne roll lapse arengus ja suhtlemisel
 • kõne üldine alaareng kui kompleksne nähtus, mõju suhtlemisele
 • kõne üldise alaarengu tunnused, astmed
 • kõne arendamise põhimõtted
 • spetsiifilised meetodid ja võtted kõnearenduslikus töös kõne üldise alaarenguga lastega

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud inimene:

 • teab kõne üldise alaarengu astmeid ja nende olulisi tunnuseid
 • on teadlik kõne üldise alaarenguga laste suhtlemise iseärasustest
 • omab empaatilist suhtumist ja väärtustab kõneüldise alaarenguga laste arengu toetamist
 • väärtustab kõne üldise alaarenguga laste arengu toetamist
 • teab peamisi meetodeid ja võtteid kõne arendamiseks koolieelses eas
 • on praktilisi töid tehes harjutanud kõne arendamist

NB! Koolitusi on võimalik tellida asutusse.

Kontaktid:
telefon:+372  55938233
Jelena Sepp
e-post: lugemishuvi@gmail.com

Õppeasutuse EHISe ID:8332

Õppeasutuse registrikood: 12912166

Õppeasutuse nimetus: Huvi OÜ

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Omanik: Jelena Sepp

tel 55938233

lugemishuvi@gmail.com

Kuupäev 16.08.2016