Koolitajad


Koolitaja JELENA SEPP

Olen koolitus- ja nõustamisettevõtte Huvi OÜ tegevjuht ja põhikoolitaja.Koolitus Lastekirjanduses 1

Huvi OÜ asutati 2015. aastal, eesmärgiks toetada ja nõustada õpetajaid, lapsevanemaid, neid kes igapäevaselt tegelevad või töötavad lastega.

Minu pedagoogiline staaž algas 2004. aastal. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja läbinud kaheaastase täiskoormusõppe alushariduse pedagoog-nõustaja erialal magistriõppes Tallinna Ülikoolis. 2012. aastal omistati mulle vanempedagoogi ametijärk. Olen läbinud mentorkoolituse, osa võtnud meeskonna-ja koolitajakoolitustest.

jelena madisson 6

Alates jaanuarist 2012 olen Eesti Lugemisühingu liige ja juunist 2012 juhatuse liige.

Eesti Lugemisühing ühendab erinevate elualade inimesi, kes väärtustavad lugemiskultuuri. Suurem osa neist tegeleb oma kutsetöös lugemise-kirjutamise (kirjaoskuse) õpetamise, arendamise ja uurimisega.

http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=177

Lugemispesa2012. aastal tunnustati minu juhendamisel Kostivere Lasteaia „Rõõmupesa“ rühma lugemispesa Eesti Lugemisühingu poolt üheks parimatest pesadest. http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=165

Täiskasvanud koolitajate teadmiste omandamine sai alguse 2012. aastal Eesti Lugemisühingus. Koolituse teemaks oli lugemiskeskkonna loomine ja toimimine. Koolitusi on läbi viidud nii eesti- kui vene keeles.  Samas pakuti  lugemisnõustamist koolieelikutele. Saades aina enam tuult tiibadesse viis „karjääriredel“ uute väljakutseteni  Huvi OÜ koolitusettevõtete käivitamisega.

Nimetan end rohkem praktikuks, kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad uute, huvitavate väljakutseteni, kus praktiseerida ja teostada ning seda huvilistele ka edastada. Meeldib rääkida asjadest, mida tean ja edastada oskusi, mida  olen praktiseerinud!

Kliendid kirjeldavad korraldatud koolitusi järgnevalt:Väga sisutihe, konkreetne, palju kasulikke nõuandeid, mänge. Väga põnev ja vajalik koolitus. Piisavalt teooriat ja palju praktilisi näiteid. Koolitus vastas ootustele. Väga hästi õnnestunud õppepäev. Kolm tundi läks väga kiiresti, teemad olid väga head. Praktilised tegevused, näitlikud materjalid, palju uut ja kasulikke materjale, informatsiooni, mõtted. Suurepärane esitlus (palju näitlikke materjale). Väga loov, avatud, pühendunud õpetaja! Aitäh!

Koolitaja isiksuse kohta järgnevalt: „ Armas inimene ja ülitubli! Kus küll see aeg leitud, et nii head materjalid tehtud; Väga meeldiv; Väga positiivne inimene, kõik oli arusaadav ja huvitav; Meeldiv, avatud, kogemusi jagav; Super! Väga tubli oma ala entusiast; Loob rahuliku meeleolu, paneb end kuulama, põnev; Sõbralik, hea keelekasutus; Selge ja konkreetne; Väga tore ja asjalik koolitaja; Väga rahulik ja mõnus õhkkond; Väga sümpaatne; Väga selge kõne, oma teemas tunneb kindlalt“

Lylia

Lisaks olen 2012. aastast Küünlaparadiisi OÜ juhatuse liige. Võtan osa  Küünlaparadiisi tegevustest, kus pakun unikaalseid, käsitsi kaunistatud dekoratiivküünlaid, LED (dioodiga) küünlaid, mis lummavad oma helendavate ja vahelduvate vikerkaarevärvidega, aroomiküünlaid, mis pakuvad nii silmailu, toovad igasse päeva veidike glamuuri ja luksust ning täidavad ruumi meeldiva lõhnaga. http://www.kuunlaparadiis.ee/ 

 

Teie Jelena Sepp

Olen avatud muutustele, mis toovad endaga kaasa minu eesmärkide täitumise ja usaldan oma mõtete jõudu“

 KONTAKT

lugemishuvi@gmail.com

telefon 55938233

 

Koolitaja NATALJA VLASSOVA (PAURI)

Eesti keele kui võõrkeele õpetajaDSC05612 (1)

Töökogemus ja professionaalne areng.

Olen lõpetanud  Narva Kõrgkooli klassiõpetaja erialal vene õppekeelega koolis. Lisaks diplomile on omistatud ka kutsetunnistus.

 Aastast 1997 töötan Maardu Põhikoolis eesti keele kui teise keele  õpetajana. 2008. aastal omistati mulle vanempedagoogi ametijärk.

 Alates 2001. aastast kuni 2003. aastani olen õppinud Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskonna keelekeskuses eesti keelt võõrkeelena.

Olen läbinud mitmeid Tallinna Ülikooli täiendõppekursusi. Nendest on pikaajalised –  juhtimiskursus “Juhi professionaalsed kompetentsid”, täiendkoolitus “Õppematerjalide koostamine ja sobivate õppematerjalide valimine” ning eripedagoogikakursus “Hariduslike erivajadustega õpilased koolis”. 2014.aastal on läbinud MTÜ Lastekaitse Liit projekti “Kiusamisest vaba kool”. Et ennast edasi arendada osalen paljudel koolitustel ja seminaridel.

Aastatel 2006 – 2008 olen tegelenud projektitegevusega. 001Olen olnud projektikonkursside „Muukeelne õpilane“ ja „Toetus eestikeelsele aineõppele“ projektijuht.

Projektide eesmärgiks oli toetada vene õppekeelega põhikoolis ainete õpetamist eesti keeles. Aastal 2008 autasustati mind projektitegevuse tulemusliku töö eest  Maardu linnapea poolt tänukirjaga.

Alates 2007.aastast töötan Maardu Põhikoolis ka õppealajuhatajana. Tegelen kõigega, mis puudutab kooli õppe- ja kasvatustegevust. Minu eesmärgiks on õppeasutuse õppekavade koostamine ja arendamine, metoodilise töö suunamine (projektidest osavõtt, koosolekute läbiviimine, ürituste korraldamine) ja õpetajaskonna töö hindamine. Teen pidevalt koostööd õpetaja-õpilane-lapsevanem tasandil.

IMG_1105

Oman19- aastast pedagoogilist töökogemust ning suurt eesti keele õpetamise kogemust. Oma töös pean kõige tähtsamaks positiivse atmosfääri ja pingevaba õpikeskkonna loomist, et kaotada hirm ning motiveerida oma õpilasi. Õppetundides pööran suurt tähelepanu rääkimisele, kasutan kaasaegseid õppemeetodeid.

IMG_3444_1

Paljud minu kooliõpilased on eesti keele küllalt hästi omandanud, sooritanud edukalt  B1-tasemeeksami ja julgevad ning tahavad eestlastega eesti keeles suhelda.

Aastast 2009 töötan SA INNOVE eesti keele riigieksami välishindajana.

002

2012. aastal tunnustati mind Maardu linnapea poolt Maardu Põhikooli üheks parimatest õpetajatest ja autasustati tänukirjaga.

Tunnen eesti keele kui võõrkeele õpetamise vastu suurt huvi, seega olen loonud kodulehe http://ekoppematerjalid.weebly.com, kus pakun teistele õpetajatele palju nippe ja ideid, kuidas saaksIMG_0713 lapses õppimise vastu rohkem huvi äratada. Kodulehel antud õppematerjal pakub hea võimaluse erinevate keeleteemade harjutamiseks, sealjuures ka nuputamiseks, mängimiseks ning ristsõnade ja puslede lahendamiseks. Lisaks koostan erinevaid õppematerjale ja pakun individuaalõpet nii õpilastele kui ka täiskasvanutele ning valmistan ette keeletaseme eksamiteks.

2014.aastal olen osalenud rahvusvahelisel pedagoogilisel maratonil Venemaal ja selle projekti raames olen viinud läbi  2.klassi vene õpilastele eesti keele tunni teemal „Kuidas loomad häälitsevad?“.

Püüan eesti keele õpetamises oma teadmisi õpilastega jagada rõõmsameelse ja sõbraliku õpetajana.

Just õpetamine on see, mida ma naudin. Oma töökohal või väljaspool kooli, IMG_6626_2täiendkoolitustel, puutun alati kokku uute inimestega, kellele mina saan anda keeleteadmisi ja kes omakorda pakuvad ka mulle palju uut ja huvitavat.

Õpetamine ei ole kunagi igav – see on loov ja mänguline ning täis uusi väljakutseid.

Natalja Vlassova

„Õpetajad on aktiivsed, innovaatilised ja võimekad. Võtkem ideest kinni ja tehkem oma elu põnevamaks ja paremaks!“

Koolitaja KÜLLI MÕTSLA

Koolitaja:  Külli Mõtsla on õppinud Tallinna E. Vilde nim Pedagoogilises Instituudis eesti keelt ja kirjandust, Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelset pedagoogikat  ning Tallinna Ülikoolis pedagoogilist nõustamist.  Ta on haridusteaduste magister pedagoogilise nõustamise alal. Igapäevaselt töötab Paide Sookure lasteaias vanempedagoog – mentorina. On olnud Tallinna Pedagoogilise Seminari lepinguline lektor. On osalenud  kahes rahvusvahelises Comeniuse projektis: „Kui loovus ja väljendusoskus kohtuvad väikese lapse arengus” ja „Majandusharidus koolis ja lasteaias”.  Koordineerinud KIK projekti Pokudest Liblikateni. Raamatu „Portfoolio lapse arenguloost” kaasautor.  Osalenud Järvamaa haridusteemaga seotud arengukava koostamise töögrupis. Töötanud koolis õpetajana  viis aastat ning  lasteaias kakskümmend kaheksa aastat.

Koolitaja KADI LUKANENOK

Kadi Lukanenok, pedagoogikamagister, omab pikaajalist praktilise töö kogemust logopeedina koolieelses lasteasustuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektori tööst Tallinna Ülikoolis. Kadi on Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, düsleksia osakonna rajaja ja eestvedaja. Tema professionaalne tegevus on peamiselt suunanud teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele õpi- ja lugemisraskusest ja nende käsitlemise ning õpetamise spetsiifilistest viisidest. Eriti suureks erialaseks väljakutseks peab ta olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja lugemisraskus või risk selle tekkele.

 

Lisa kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s