Koolitajad


Koolitaja JELENA SEPP

Olen koolitus- ja nõustamisettevõtte Huvi OÜ tegevjuht ja põhikoolitaja.Koolitus Lastekirjanduses 1

Huvi OÜ asutati 2015. aastal, eesmärgiks toetada ja nõustada õpetajaid, lapsevanemaid, neid kes igapäevaselt tegelevad või töötavad lastega.

Minu pedagoogiline staaž algas 2004. aastal. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja läbinud kaheaastase täiskoormusõppe alushariduse pedagoog-nõustaja erialal magistriõppes Tallinna Ülikoolis. 2012. aastal omistati mulle vanempedagoogi ametijärk. Olen läbinud mentorkoolituse, osa võtnud meeskonna-ja koolitajakoolitustest.

jelena madisson 6

Alates jaanuarist 2012 olen Eesti Lugemisühingu  juhatuse liige ja koolitusjuht.

 

Lugemispesa2012. aastal tunnustati minu juhendamisel Kostivere Lasteaia „Rõõmupesa“ rühma lugemispesa Eesti Lugemisühingu poolt üheks parimatest pesadest. http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=165

Täiskasvanud koolitajate teadmiste omandamine sai alguse 2012. aastal Eesti Lugemisühingus. Koolituse teemaks oli lugemiskeskkonna loomine ja toimimine. Koolitusi on läbi viidud nii eesti- kui vene keeles.  Samas pakun  lugemisnõustamist koolieelikutele. Saades aina enam tuult tiibadesse viis „karjääriredel“ uute väljakutseteni  Huvi OÜ koolitusettevõtete käivitamisega.

Hiljuti läbitud koolitused

  • Seminar “Täienduskoolituse õppekava” Haridus- ja Teadusministeerium
  • Õppepäev „Täiskasvanute koolituse seaduse nõuded kvaliteedi tagamiseks“. Haridus- ja Teadusministeerium
  • Supervisioon õpetaja töös. Tallinna Ülikool
  • Sissejuhatus andragoogikasse Tallinna Ülikool
    • Andragoogi professionaalne areng ja identiteet
    • Täiskasvanute juhendamis-ja nõustamisprotsessid

Nimetan end rohkem praktikuks, kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad uute, huvitavate väljakutseteni, kus praktiseerida ja teostada ning seda huvilistele ka edastada. Meeldib rääkida asjadest, mida tean ja edastada oskusi, mida  olen praktiseerinud!

Kliendid kirjeldavad korraldatud koolitusi järgnevalt:Väga sisutihe, konkreetne, palju kasulikke nõuandeid, mänge. Väga põnev ja vajalik koolitus. Piisavalt teooriat ja palju praktilisi näiteid. Koolitus vastas ootustele. Väga hästi õnnestunud õppepäev. Kolm tundi läks väga kiiresti, teemad olid väga head. Praktilised tegevused, näitlikud materjalid, palju uut ja kasulikke materjale, informatsiooni, mõtted. Suurepärane esitlus (palju näitlikke materjale). Väga loov, avatud, pühendunud õpetaja! Aitäh!

Koolitaja isiksuse kohta järgnevalt: „ Armas inimene ja ülitubli! Kus küll see aeg leitud, et nii head materjalid tehtud; Väga meeldiv; Väga positiivne inimene, kõik oli arusaadav ja huvitav; Meeldiv, avatud, kogemusi jagav; Super! Väga tubli oma ala entusiast; Loob rahuliku meeleolu, paneb end kuulama, põnev; Sõbralik, hea keelekasutus; Selge ja konkreetne; Väga tore ja asjalik koolitaja; Väga rahulik ja mõnus õhkkond; Väga sümpaatne; Väga selge kõne, oma teemas tunneb kindlalt

Teie Jelena Sepp

Olen avatud muutustele, mis toovad endaga kaasa minu eesmärkide täitumise ja usaldan oma mõtete jõudu“

 KONTAKT

lugemishuvi@gmail.com

telefon 55938233

Koolitaja KÜLLI MÕTSLA

kulli-motsla-pilt

Koolitaja:  Külli Mõtsla on õppinud Tallinna E. Vilde nim Pedagoogilises Instituudis eesti keelt ja kirjandust, Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelset pedagoogikat  ning Tallinna Ülikoolis pedagoogilist nõustamist.  Ta on haridusteaduste magister pedagoogilise nõustamise alal. Igapäevaselt töötab Paide Sookure lasteaias vanempedagoog – mentorina. On olnud Tallinna Pedagoogilise Seminari lepinguline lektor. On osalenud  kahes rahvusvahelises Comeniuse projektis: „Kui loovus ja väljendusoskus kohtuvad väikese lapse arengus” ja „Majandusharidus koolis ja lasteaias”.  Koordineerinud KIK projekti Pokudest Liblikateni. Raamatu „Portfoolio lapse arenguloost” kaasautor.  Osalenud Järvamaa haridusteemaga seotud arengukava koostamise töögrupis. Töötanud koolis õpetajana  viis aastat ning  lasteaias kakskümmend kaheksa aastat.

Koolitaja KADI LUKANENOK

Kadi Lukanenok, pedagoogikamagister, omab pikaajalist praktilise töö kogemust unnamedlogopeedina koolieelses lasteasustuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektori tööst Tallinna Ülikoolis. Kadi on Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, düsleksia osakonna rajaja ja eestvedaja. Tema professionaalne tegevus on peamiselt suunanud teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele õpi- ja lugemisraskusest ja nende käsitlemise ning õpetamise spetsiifilistest viisidest. Eriti suureks erialaseks väljakutseks peab ta olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja lugemisraskus või risk selle tekkele.

Koolitaja REELIKA TÄHT

Reelika Täht on omandanud 2007.aastal haridusteaduste (alushariduse pedagoognõustaja)14390714_10153946302617023_1231289367169374543_n ning 2016.aastal sotsiaal teaduse magistrikraadi (hariduse juhtimisel erialal).
Südamelähedasteks valdkondadeks on õppe- ja kasvatustegevuse nähtavaks toomine lastele, lapsevanematele, kolleegidele; väärtuskasvatus Tarkuse Hoidise metoodika abil; lastega filosofeerimine; Kiusamisest vaba metoodika.
2014.aastal pälvis õpetaja Reelika Täht konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna Aasta lasteaiaõpetaja” tiitli. 2014.a konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Aasta lasteaiaõpetaja kategoorias valiti Reelika Täht Eestimaa kolme parima lasteaiaõpetaja hulka. 2014. aastal saavutas Reelika Täht Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna konkursil tunnustuse “Hea õpetaja 2014”.  2013.aastal on Reelika Täht atesteeritud vanempedagoogiks.
Töötanud lasteaias kaksteist aastat.

Koolitaja JAANIKA MONROC monroc

Olen erialalt alushariduse pedagoog ning töötan viiendat aastat Eralasteaias „Memme Musi“. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jäi mind huvitama ning lõpetades õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valisingi bakalaureusetöö teemaks võrdluse pildiraamatu didaktiliste võimaluste  kohta eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

Hilisemas õpetajatöös oli mul õnn kohtuda mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas tööle pildiraamatuga pühendunud õpetaja Nadine Marsault´ iga, kellega koos töötasime välja koolituse vormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii prantsuse kui ka eesti lastekirjanduse vallast.

Olen ennast täiendanud erinevatel Prantsuse Instituudi poolt korraldatud koolitustel ning aastal 2015  Nantes´i Suveülikoolis BELC. Eesti Lugemisühinguga liitusin  kevadel 2016.

Koolitaja NADINE MARSAULT

Olen pensionil lasteaia-ja kooliõpetaja, kui jätkan aktiivselt tegevust ühingu AGIRabcd raames üle maailma Prantsuse keelt õpetades.

Olen töötanud Prantsusmaal õpetajana erinevates vanuseastmetes, olnud koolitaja ja pedagoogiline nõunik Poitiers´i ringkonnas ning teinud koostööd erinevate lastekirjanike ning illustraatoritega. Olen tutvustanud Prantsuse pildiraamatuid Kuubas, Makedoonias, Ukrainas ja Marokos.

Eestis olen tööl juba kolmandat korda ning minu igapäevaseks töövahendiks ongi pildiraamat. Õppeaastal 2014-2015 viisin läbi Tallinna Rakvere Kolledži raames koolitusi lasteaiaõpetajatele pildiraamatu kasutamise didaktiliste võimaluste kohta koolieelses eas.

Koolitaja ANNE KOPPEL

anne-koppel

Õpetajana töötanud olen alates 1987. aastast, olen lõpetanud Tallinna Ülikooli pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala. Lisaks tööle algklasside õpetajana, olen täitnud koolis ka huvijuhi töökohuseid. Olen läbinud mentorkoolituse ja olnud mentorõpetajaks Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilastele. Minu tööd on tunnustatud metoodiku ametijärgu omistamisega 2007.aastal ja 2016. aastal Tartumaa aasta õpetaja tiitliga.

Kuulun Eesti Lugemisühingusse ja Johannes Käisi Seltsi (olen juhatuse liige). Alates 2005. aastast olen koos kolleegi Kaja Lepikuga läbi viinud koolitusi lasteaia- ja klassiõpetajatele ning lastevanematele. Lemmikteemadeks on lugemishuvi äratamine ja säilitamine, koduloo olulisus, ainete lõimimine ja üldõpetus I kooliastmes, koolivalmiduse küsimused. Olen esinenud Johannes Käisi Seltsi suvekoolides ja seminaridel, Eesti Lugemisühingu konverentsidel ning osalenud projektis „Euroopa pildiraamat“.  2011. aastal andis Koolibri kirjastus välja Kaja Lepikuga kahasse välja töötatud I kooliastme inimeseõpetuse töölehtede kogumiku. 2015/16 õppeaastal katsetasin Avita kirjastuse matemaatika e-tund materjale, andes sisulist ja metoodilist tagasisidet. 2016 aastal retsenseerisin Mauruse kirjastuse õppematerjali “Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile II osa.”

Koolitaja KAJA LEPIK 

KAJA.png

Lõpetasin 1988. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika ja algõpetuse metoodika erialal. Samast aastast olen töötanud koolis algklasside õpetajana, õppealajuhataja ja direktorina. Tartu Ülikoolis omandasin 2013. aastal ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja lisaeriala. Minu tööd õpetajana on tunnustatud metoodiku ametijärgu omistamisega 2007. ja 2013. aastal.

Kuulun Eesti Lugemisühingusse ja Johannes Käisi Seltsi, tegutsedes ka viimase juhatuses. Alates 2005. aastast olen läbi viinud koolitusi lasteaia- ja klassiõpetajatele ning lastevanematele. Lemmikteemadeks on lugemishuvi äratamine ja säilitamine, koduloo olulisus, ainete lõimimine ja üldõpetus I kooliastmes, koolivalmiduse küsimused. Olen esinenud Johannes Käisi Seltsi suvekoolides ja seminaridel, Eesti Lugemisühingu konverentsidel ning osalenud projektis „Euroopa pildiraamat“. 2011. aastal andis Koolibri kirjastus välja Anne Koppeliga kahasse välja töötatud I kooliastme inimeseõpetuse töölehtede kogumiku. Oman projektide kirjutamise ja läbiviimise kogemust (SA Archimedes, KIK, Innove).

Pean lugu headest kolleegidest ja koostööst. Armastan lugeda ja reisida.

Koolitaja PIRET KUKK

piret

Mul on 25 aastat töökogemust alushariduse põllul, neist 14 aastat Hea Alguse metoodikat rakendades. 2009 omistati mulle pedagoog-metoodiku ametijärk. 2010 „Eestimaa õpib ja tänab“ Raplamaa õppija arengu toetaja tiitel.

2012 aastal panin kaante vahele oma töökogemuse kõige väiksemate lastega – „Linnupojad ümber puu. Arendavaid tegevusi sõimelastele.“

Raamat „Käed aitavad kõnelda. Meeli ja tajusid arendavaid mänge igale eale“, mis ilmus  2014 ja koondab üle kümne aasta kogemusi, mis seotud sõna, rütmi, meelte ja tajudega. Olen seadnud eesmärgiks juttudel põhineva õpetuse ja kasvatuse tõhususe selgitamise ning populariseerimise. Arvan, et see on vajalik, et tasakaalustada pealetungiva tehnikamaailma külmust ja anonüümsust. Minu tööpraktika on näidanud, et sõnadega maalitud pilt aitab teadmistel püsivamalt talletuda. Lisaks sellele aitavad jutud lastel paremini mõista inimeste vahelisi suhteid, aru saada hea ja kurja, õige ja vale olemusest. Rahvajuttude rikkalik sõnavara on omaette väärtus.

Viisteist aastat olen juhendanud jutuvestmise ja nukumängu töötubasid suvistes muinasjutulaagrites. Kuulajateks ja kaasategijateks õpetajad üle Eesti. Teen tihedat koostööd Rahvakultuuri Keskuse Jutukooliga.

 

 

Lisa kommentaar

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s